Eko (Ekomaster) 500/1 white

AvailableCITES

60s Italian Eko (Ekomaster) 500/1 in white

Features:

* White vinyl body

*Black pickguard

*Rotating Tone-Volume pots

*One pickup

*Eko tag

*Non original bridge!?

*Made in Italy

Price
€750
Click any photo to enlarge
Eko 500/1 white 1
Eko 500/1 white 2
Eko 500/1 white 3
Eko 500/1 white 4
Eko 500/1 white 5
Eko 500/1 white 6
Eko 500/1 white 7